+38 050 300 04 96

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року разом зі звітом незалежного аудитора

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року разом зі звітом незалежного аудитора

31.05.2021

Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційно-виробнича фірма «Рома»»

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року

разом зі звітом незалежного аудитора: Фінансова звітність ТОВ КВФ Рома за 2020 рік